Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Welkom!
Leuk dat je lid wordt van onze vereniging.
Als je bijv. wilt schaatsen, dan sturen we binnenkort sturen een mail voor extra toelichting. Vind je dat wij wel even een sprintje kunnen trekken, stuur dan een mail naar ledenadministratie@stgwaterland.nl
Hier kun je zien hoe leuk we het vinden dat je lid bent geworden: https://youtu.be/2oFDejH9ipg
STG Waterland hecht veel waarde aan de bescherming van jullie persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jullie persoonsgegevens in onze ledenadministratie.
Zie ons privacystatement voor de details.
Opmerking