Nieuwsbrief april 2020

Slecht- Nieuwsbrief met veel lichtpuntjes

Waar andere jaren nog wel eens sprake is van een seizoen dat uitdooft als een nachtkaars of in een tijd waarin iedereen weer verlangt naar het voorjaar en de zomer, was het nu wel een zeer abrupt einde van een seizoen. Een seizoen waarin we toch al wat tegenslagen hadden te verwerken. Wat is er allemaal gebeurd? 
Vanwege het weer lukte het tot 2x toe niet om naar Flevonice te gaan.
Ook de Jaap Edenbaan werd op een zondag om veiligheidsredenen (te harde wind) gesloten. Er was een zondag dat er bij de toergroep in totaal maar 19 schaatsers op de baan waren, waarvan vier bikkels van STG Waterland.

Op een vrijdag verkoos de voltallige groep jeugdschaatsers en wedstrijdrijders een goed gesprek in de Jaap met warme chocomelk boven het rijden van rondjes op een drijfnatte ijsbaan. En als klap op de vuurpijl werd op 12 maart besloten dat de baan helemaal dicht ging vanwege het Corona virus waardoor een aantal groepen zijn gebruikelijke afsluitende borrel of gezamenlijke maaltijd niet meer kon realiseren omdat de Jaap Eden baan dicht ging. De rijders in Hoorn bleef dit bespaard, zij hadden hun laatste training er net op zitten. Dat vervolgens ook de clubkampioenschappen niet door gingen was wel de grootste domper voor zowel senioren (die de medaille al binnen dachten te hebben) en al helemaal voor onze jeugd die een seizoen lang verschillende wedstrijden gereden hadden en nu voor het eerst een wedstrijd wilden gaan rijden met een echte starter, echte blokjes op de baan en een speaker die je naam roept. Het mocht allemaal niet zo zijn …

Nu minister-president Rutte bekend heeft gemaakt dat we nog zeker tot eind april met de huidige beperkende maatregelen moeten leven. Betekent dat voor ons dat we de volgende aanpassingen moeten doen.

Algemene Ledenvergadering

De Algemene leden vergadering van 17 april gaat niet door.

Lichtpuntje 1: het Dorpshuis Zuiderwoude accepteert zonder kosten onze annulering.
Lichtpuntje 2: met het Dorpshuis is afgesproken dat we een nieuwe poging doen voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 11 september.
We sturen op tijd een nieuwe uitnodiging.

 25 jarig jubileum

Dat het 25 jarig jubileum niet door kan gaan is geheel in de lijn van de maatregelen die genomen worden. De Feestcommissie heeft al behoorlijk wat werk verricht waar we hen zeer erkentelijk voor zijn.

Lichtpuntje 3: een 25 jarig jubileum kun je niet uitstellen. Je wordt maar één keer in je leven 25, ook een STG Waterland. Er zullen maar weinig verenigingen zijn die bedenken dat een 26 jarig jubileum veel leuker is om te vieren, mogelijk zijn we er zelfs uniek in. We hebben namelijk besloten om ons 26 jarig jubileum in 2021 vieren. Waarschijnlijk ook in mei.

De juiste datum wordt weer op tijd bekend gemaakt.

  

Diploma uitreiking jeugd

Deze gaat ook helaas niet door vanwege het uitstel van het jubileum. Volgend jaar zullen we er een extra groot feest van maken om onze jeugdschaatsers in het zonnetje te zetten. 

Lichtpuntje 4: de diploma’s worden binnenkort per post naar de jeugdschaatsers gestuurd. Dit hadden we graag anders gezien.

Zomertraining

Ook de startdatum van de zomertraining is onzeker. Zeker tot 1 juni gelden daar beperkende maatregelen voor. Natuurlijk volgen we de ontwikkelingen en zullen jullie snel op de hoogte brengen wanneer we weer van start mogen op de atletiekbaan.
Klein Lichtpuntje 5: we proberen in een alternatieve vorm toch nog trainingsmogelijkheden aan te bieden. We zijn hierover in overleg met de trainers.

 

Fietsen op maandag

Het fietsen op maandag is weliswaar geen officiële STG Waterland activiteit. Toch volgen we als bestuur het standpunt dat we ook voor het fietsen de maatregelen in acht moeten nemen die landelijk gelden. Dat betekent dat we het fietsen met de grote groep op maandag afraden. Wat we wel aanraden: Ga vooral veel fietsen in 2 tallen, max 3. Er zijn al WhatsApp groepen van de maandagavond, misschien kunnen er onderling afspraken gemaakt worden? 
Lichtpuntje 6: je hebt nu de mogelijkheid om op andere tijden met steeds een andere partner je ronde te fietsen, oftewel een afwisselender trainingsschema met andere gesprekken

  

Aftreden Marianne Vrolijk

Marianne Vrolijk heeft te kennen gegeven dat ze gaat stoppen als bestuurslid. We moeten dus op zoek naar een secretaris en een coördinator jeugdzaken.

Dat is een flinke aderlating voor het bestuur. Tegelijk moeten we Marianne zeer bedanken voor al het werk wat ze sinds 2012 in het bestuur gedaan heeft.

Als je iemand weet die deze taak graag zou willen vervullen, laat het ons dan weten. Nog beter is wanneer je zelf een van beide taken op je wilt nemen.

De contactgegevens van het bestuur: info@stgwaterland.nl

 Tot slot

We hopen in de volgende nieuwsbrief nog meer lichtpuntjes te kunnen brengen met nog beter nieuws. Onze wens is dat iedereen gezond deze crisis doorkomt. Waar dat niet zo is, als er leed is op gebied van Corona, of ander leed willen we dat graag horen. Leed wat je deelt is lichter. 
Bewaar afstand, help elkaar waar nodig, hou contact en wees lief voor elkaar

 

Met een warme groet,
het bestuur van STG Waterland
Eric, Ronald, Lieke, Bertil, Rozemarijn en Marianne

Downloads:

Nieuws Overzicht